Nadaní matematici  
  Leden v ŠD  
  Keramika  
  Třídní kolo ve zpěvu  
  Třídní besídky  
  Tonda obal  
  Bruslení MŠ  
  Medová svačinka v MŠ  
  Vánoční pětiboj  
  Poslední setkání se seniory  
  Pozvánka na besídku  
  Jídelníček