Aktualizace: 19. 9. 2019

 

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

Dožínky Hradec Králové

      

              

Plánované akce na září

Pátek 13. 9. – jedeme se ZŠ do Hradce Králové na Dožínkové slavnosti

                       S sebou do batůžku pití na celý den, pláštěnku, pokrývku hlavy, jídlo zajišťuje MŠ.

                       Odjezd v 7.30 hod od školy, návrat cca 15.00 hod opět ke škole.

 

10. 9. od 17 hod se koná informativní schůzka rodičů MŠ

 

Rozloučení s předškolačkami

   

Výtopna Jaroměř

   

Náchodský zámeček  

 

 

Pěší túra z Teplic do Adršpachu

    

 

Mašinkou do Trutnova na zmrzlinku

     

 

Mateřská škola

je jednopodlažní, samostatně stojící budova, kterou obklopuje rozlehlá zahrada vybavená různorodými herními prvky. V bezprostředním okolí jsou i lesy a potok.
Prostředí naší mateřské školky je vyzdobeno dětskými výtvory a upraveno tak,
aby dětské práce mohli sledovat rodiče.

Mateřská škola je jednotřídní, děti jsou přijímány ve věku od tří do sedmi let. Třídu naplňujeme do počtu 28 dětí (je povolena výjimka z počtu 24 dětí). Přijímáme děti od nejstarších po nejmladší.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu.

Celá budova MŠ i vnitřní prostory jsou nově zrekonstruovány a vybaveny novým nábytkem.
Vybavení třídy pomůckami a hračkami odpovídá počtu dětí a jejich věku, podle potřeby je obměňován a doplňován. Podstatná část pomůcek a hraček je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát i uklízet.

Provozní doba je od 6,15 hod do 16,15 hod.
Děti se scházejí od 6,15 do 8,15 hod, poté se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě lze dítě přivést v jinou dobu.

Třídní vzdělávací program vychází z ŠVP „ Hrajeme si celý rok, k poznání je jenom krok“. Pracujeme, učíme se, poznáváme a hrajeme si podle TVP, který se jmenuje „Život a hry v Krakonošově zahrádce“.
Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte s individuálním přístupem a vytváření kladného vztahu k okolí a přírodě. Vedeme děti ke kamarádským vztahům a k pomoci starších dětí mladším. Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
Děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách, ale také uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mají možnost pracovat svým tempem.

Cílem pro nás je přání, aby se školka stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou rády chodit.

 
  U dědečka na statku  
  Exkurze u hasičů  
  Virtuální realita ve škole  
  Dožínky HK  
  Rozvrh hodin  
  Ohlédnutí za prázdninami v MŠ  
  Vítání prvňáčků  
  Logická olympiáda  
  Jídelníček  
  Informace pro rodiče  
  Plán na ledničku  
  Dotační programy  
     

 

 

Plán akcí na školní rok 2018/2019
Žádost o přijetí dítěte
Platná kriteria pro přijetí dítěte
Co děti potřebují při nástupu do MŠ
Denní režim MŠ pro děti
Omluvenka pro předškoláky
Pověření k předávání dítěte
Školní matrika
Úhrada za MŠ
 
Provoz MŠ v červenci a srpnu 2019
Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2019