Aktualizace: 3. 6. 2022

 

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

Naše škola získala v rámci Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy částku 15 925,- Kč určenou na doučování žáků.
Práce se žáky spočívá v doučování potřebných žáků v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 a s ním související činnosti.
Práce učitelů zahrnuje přímou pedagogickou činnost spočívající v doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem spočívající zejména v pomoci žákům s přípravou na vyučování a dále činnosti spojené s přímou pedagogickou činností – příprava materiálů aj.

____________________________________________________________________

__________________________________


__________________________________

Dotační programy Královéhradeckého kraje

DOTAČNÍ PROGRAM 20SMVU1-0005 - Od stavebnice k řemeslu

  • Evidenční číslo: 20SMV11

  • Polytechnická výchova a vzdělávání

_____________________________________________

Dotační programy Královéhradeckého kraje

DOTAČNÍ PROGRAM 19SMV06 – Etická výchova ve školách

  • Evidenční číslo: 19SMV06

  • Učíme se úctě ke stáří

DOTAČNÍ PROGRAM 16SMV02 – Rozvoj podmínek pro vzdělání

  • Evidenční číslo: 19SMVU1

  • Posílení zájmu a motivace nadaných žáků v oblasti jazykových komunikačních dovedností.

  • Mary je z Filipín

____________________________________________________________________

Název projektu: Tvořivá dílna - ZŠ Velké Svatoňovice

Stručný popis projektu: Rekonstrukce a vybavení stávajícího nevyhovujícího objektu na moderní odbornou učebnu.

Cíle projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a vybavení stávajícího nevyhovujícího objektu na moderní odbornou učebnu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu do objektu, včetně bezbariérového pohybu ve vnitřních prostorách objektu.

Výsledky projektu: Rekonstruovaný objekt bude obsahovat odbornou učebnu v podobě dílen, která bude vybavena novým moderním zařízením, včetně nově zrekonstruovaného zázemí. Objekt bude zabezpečen elektronickým zařízením. Kolem objektu dojde k úpravě venkovního prostranství a bude vysázena zeleň.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
  Ballare  
  Dětský den  
  Minivolejbal  
  Nedělní Potštejn  
  Rozesmátý svět  
  Výsledky zápisu MŠ  
  Předškoláci v ZŠ  
  Zdravotnický víceboj  
  Průzkum hudebnosti  
  Vaření - poháry  
  Jídelníček  

 

 

Školní mléko
Školní projekt EU
Ovoce a zelenina do škol