Aktualizace: 22. 5. 2019

 

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

Název projektu: Tvořivá dílna - ZŠ Velké Svatoňovice

Stručný popis projektu: Rekonstrukce a vybavení stávajícího nevyhovujícího objektu na moderní odbornou učebnu.

Cíle projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a vybavení stávajícího nevyhovujícího objektu na moderní odbornou učebnu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu do objektu, včetně bezbariérového pohybu ve vnitřních prostorách objektu.

Výsledky projektu: Rekonstruovaný objekt bude obsahovat odbornou učebnu v podobě dílen, která bude vybavena novým moderním zařízením, včetně nově zrekonstruovaného zázemí. Objekt bude zabezpečen elektronickým zařízením. Kolem objektu dojde k úpravě venkovního prostranství a bude vysázena zeleň.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
  Výlet na Karlštejn  
  Přijímací řízení v MŠ  
  Letní provoz MŠ  
  Projekt Tvořivá dílna  
  Páteční cvičení  
  Čarodějnický rej  
  Čarodějnice v MŠ  
  Inzerát  
  MŠ jezdí plavat  
  Nová zašívárna  
  Interaktivní tabule v MŠ  
  Svět hmyzu  
  Jídelníček  
  Plán na ledničku - květen  

 

 

Školní mléko
Školní projekt EU
Ovoce a zelenina do škol