Aktualizace: 16. 1. 2019

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

      Prosinec v ŠD    

Prosinec nám v družině utekl jako voda. Přesto jsme během tří týdnů čekání na Ježíška stihli mnoho zajímavého.
V prvním prosincovém týdnu jsme tvořili ozdoby na vánoční stromeček. Soutěžili jsme, kdo vytvoří nejdelší vánoční řetěz. Poté jsme tímto stromeček ozdobili. Tentokrát v barvě bílo-modré. Moc se nám povedl.
Nezadržitelně se přibližoval čas besídek, takže zkoušení pásma a zpěv vánočních koled byl na denním pořádku. Také jsme vyráběli krásná přáníčka s andělem pro rodiče, zabalili jsme upečené perníčky, které upekla p. učitelka Krtičková s dětmi v kroužku vaření. Abychom si vyzdobili naši jídelnu v mateřské školce, vytvořili jsme nádherné svícínky z jablíčka. Zapíchli jsme do jablíčka svíčku, ozdobili je mašlí a na párátka jsme napichovali rozinky a bonbónky. Při každém obědě jsme si tyto svícínky zapálili, aby se nám příjemně stolovalo.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme s dětmi chodili po vesnici s přáníčky a rozdávali jsme perníčky. A nakonec přišel námi očekávaný Ježíšek. Zazpívali jsme mu koledy a poděkovali jsme za krásné nové hračky a věci do naší družiny.
 

Krásné a pohodové Vánoce, mnoho zdraví
v novém roce Vám všem


přeje vychovatelka Petra  Kollertová.

 

Hodina pohybu navíc


Každé úterý se děti scházejí v tělocvičně v rámci projektu Hodina pohybu navíc, kde se seznamují s míčovými hrami. Při té příležitosti naši školu navštívil lektor míčových her z Vrchlabí.

Děti dostaly možnost si vyzkoušet jiné aktivity s pomůckami, např. honěnou s balony, přihrávky  s míči, střelbu míčů na branky, přetahovanou s pásky na judo, podbíhání lana, učily se spolupracovat při hrách. Děti se ani na chvíli nezastavily a z tělocvičny odcházely spokojené a usměvavé.

     

 

Listopad v ŠD

Sotva jsme opustili dětmi milovaný svátek Halloween, už jsme se začátkem listopadu začali chystat na svátek sv. Martina. Učili jsme se písně o sv. Martinovi a každodenním opakováním jsme se ve zpěvu zdokonalovali. Malovali jsme obrázky tohoto světce a také svatomart. husu. Těmito zdařilými výtvory jsme si družinu vyzdobili. Po svatém Martinovi bylo načase, abychom se začali chystat na svátek sv. Mikuláše a na naše vánoční besídky. Zkoušeli jsme téměř obden vánoční pásmo a zpívali vánoční koledy. Opakování je matka moudrosti. A také vyrábění děti neminulo. Tvořily a malovaly Mikuláše, čerty a anděly. Stříhaly sněhové vločky z papíru, modelovaly z modelíny. Všemi výrobky jsme opět vyzdobili školu.

V průběhu měsíce listopadu proběhl v rámci družiny projekt "Etiketa pro děti". Děti se v tomto projektu seznamovaly s tím, jak se chovat ve škole, v dopravních prostředcích, v restauraci nebo v divadle. Vše si osvojily nenásilnou formou a velmi je to bavilo. 22. listopadu proběhlo slavnostní zahájení provozu parkourového hřiště ve Velkých Svatoňovicích. Děti z družiny přestřihly pásku a mohly si hřiště vyzkoušet na vlastní kůži.

Petra Kollertová

 

Říjen v ŠD


Jelikož nám počasí v říjnu velmi přálo, bylo krásné "babí léto", snažili jsme se být s dětmi co nejvíce venku. Chodili jsme na procházky, pozorovali jsme počínající podzimní změny v přírodě. Sbírali jsme přírodní materiál, jako jsou kaštany, žaludy, šišky, šípky, listy, atd. na podzimní vyrábění. V říjnu jsme také, poprvé po letních prázdninách, navštívili místní knihovnu.
Děti si se zájmem a chutí prohlížely knihy a časopisy a některé z nich si domů zapůjčily až pět titulů. Od poloviny října jsme některá družinová odpoledne zaměřili na halloweenské tvoření, jelikož se tento dětmi očekávaný svátek již velmi přibližoval. A tak abychom měli krásně vyzdobenou naši školičku, vyráběli jsme z papíru, např. halloweenský hrad, chundelaté strašidlo nebo svítící lucernu. Nejvíc ovšem děti zaujala výroba strašidel z dýní. Pustili se s vervou do práce a šlo jim to pěkně od ruky. Vydlabali dýně a už přemýšleli, jakým strašidelným obličejem dýni ozdobí. Práce se jim moc zdařila a všichni byly velmi spokojení. A dýňové lucerny nám krásně rozsvítily a provoněly školu při naší "Halloweenské noci", která byla završením našeho říjnového snažení.

Příprava na Halloween - dlabeme dýně     

 

 

Petra Kollertová

 

                     ZÁŘÍ v ŠD                    

Prázdniny nám skončily a zase je tu nový školní rok. Ve školní družině jsme přivítali osm nových prvňáčků, kteří se postupně seznamovali s pravidly chování nejen v družině, ale také na školním hřišti, v tělocvičně i na vycházce. Vycházkám jsme věnovali celý první týden. Chodili jsme do lesa, vyprávěli jsme si o podzimní přírodě, sbírali jsme přírodní materiál, jako např. šišky, žaludy, "javorové vrtulky", apod. Po dva dny jsme v lese stavěli "domečky". Děvčata pro lesní víly a chlapci pro skřítky a zvířátka. Samozřejmě jsme všechna díla ohodnotili a na všechny děti čekala sladká odměna.           
V tomto měsíci jsme vyhlásili "Soutěž ve sběru kaštanů", která se bude konat do konce října. Mohou se zúčastnit všechny děti, které mají chuť a zájem pomoci zvířátkům v těžkých zimních měsících. Děti budou odměněny pěknými cenami.
Jelikož se nezadržitelně přibližoval konec měsíce a s tím očekávaný "Den obce", nacvičovali jsme s dětmi muzikál "Červená Karkulka". Děti hrály na hudební nástroje a zpívaly. Také jsme k tomuto vystoupení malovali a tvořili rekvizity a obrázky tentokrát ke 100. výročí naší republiky.
Celé září bylo nádherné počasí. Proto jsme se snažili být co nejvíce venku. Na školním hřišti jsme hráli míčové hry, malovali barevnými křídami, protáhli se na průlezkách, hráli různé pohybové hry. A září nám uteklo jako voda!

                              

Petra Kollertová

Denní program

11:45 – 12:30 hod

 • společně obědváme v jídelně

12:30 – 13:00 hod

 • odpočíváme, malujeme si, vybarvujeme omalovánky, hrajeme si s hračkami, hrajeme stolní hry, zpíváme si, posloucháme hudbu

 13:00 - 14:30 hod

 • soutěžíme a hrajeme společné hry, cvičíme v tělocvičně, vyrábíme a malujeme, chodíme na procházky, sportujeme a hrajeme si na školní zahradě, navštěvujeme místní knihovnu, odcházíme do kroužků

14:30 – 15:15 hod

 • pomáháme tvořit nástěnky ve školní družině a v celé škole, uklízíme hračky a výtvarné potřeby, odcházíme domů

 

Co ještě děláme?

 • chováme se ke všem hezky a přátelsky

 • pomáháme druhým

 • používáme „kouzelná slovíčka“: prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou

 • omluvíme se jeden druhému

 • dáváme pozor na hračky a pomůcky ve školní družině

 • uklízíme po sobě hračky a pracovní místo

 • snažíme se nekřičet jeden na druhého

 

 
  Modrý den v MŠ  
  Hudební kroužek  
  Plán na ledničku - leden  
  Jídelníček  
  Fotografie z akcí  
  Třídní besídky  
  Vánoce u Studánky  
  Prosinec v družině  
  Vánoční besídka  
  Etiketa pro děti  
  Vánoční besídka  

Plán práce na rok 2018/2019
Řád školní družiny