Aktualizace: 9. 10. 2020

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

ZÁŘÍ V ŠD

 

Po letních prázdninách jsme se opět rádi sešli ve školní družině. Přivítali jsme mezi námi tři nové prvňáčky - Nelinku, Elišku a Klárku. V prvních dnech jsme chodili na procházky po okolí školy, abychom se seznámili s bezpečnou cestou do školy. Na zahradě u školy jsme hráli různé pohybové hry (např. Kuchta Buchta; Cukr, káva,... ; Na Ludvíka a naši oblíbenou vybíjenou).
Z pracovních činností nás nejvíce zaujalo pletení náramků z gumiček. Také jsme vyzkoušeli svoji zručnost při navlékání jeřabin na slabé drátky a stavby z nových stavebnic Lego podle návodů. Nasbírali jsme spoustu zralých šípků, které jsme dali sušit a ve chladných podzimních dnech si uvaříme zdravý čaj.
I vycházka na Kvíčalu do lesa se stavbou domečků z přírodnin se nám velice líbila. Proběhla soutěž o nejhezčí domeček pro skřítky a víly a samozřejmě byla sladká odměna. Během celého září jsme se protahovali na parkourovém hřišti, fotbalovém hřišti i na novém hřišti vedle tělocvičny.
Jelikož nám zářijové počasí velmi přálo, většinu času jsme trávili venku na čerstvém vzduchu. A to máme rádi!

 

Fotečky zde.

__________________________________________________________________________________

K dispozici je dětem ranní družina a odpolední družina.
Ranní družina je určena pro příchozí žáky v době od 6:30 hod do 7:30 hod.
Odpolední družina je od 11:50 hod do 15:30 hod.
Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností 1. 9. 2018 - celkem 250 Kč za pololetí.


Zaměstnanci
Petra Kollertová
- vychovatelka
Pavla Hanušová - školní asistentka

__________________________________________________________________________________
 

Denní program

11:45 – 12:30 hod

 • společně obědváme v jídelně

12:30 – 13:00 hod

 • odpočíváme, malujeme si, vybarvujeme omalovánky, hrajeme si s hračkami, hrajeme stolní hry, zpíváme si, posloucháme hudbu

 13:00 - 15:00 hod

 • soutěžíme a hrajeme společné hry, cvičíme v tělocvičně, vyrábíme a malujeme, chodíme na procházky, sportujeme a hrajeme si na školní zahradě, navštěvujeme místní knihovnu, odcházíme do kroužků

15:00 – 15:30 hod

 • pomáháme tvořit nástěnky ve školní družině a v celé škole, uklízíme hračky a výtvarné potřeby, odcházíme domů

 

Co ještě děláme?

 • chováme se ke všem hezky a přátelsky

 • pomáháme druhým

 • používáme „kouzelná slovíčka“: prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou

 • omluvíme se jeden druhému

 • dáváme pozor na hračky a pomůcky ve školní družině

 • uklízíme po sobě hračky a pracovní místo

 • snažíme se nekřičet jeden na druhého

 

 
  Družina v akci  
  Jídelníček  
  Informace pro rodiče  
  Rozvrh hodin  
  Plán na ledničku  
  Výlet do Krkonoš  
  T-mobile běh  
  Exkurze Dolany  
     
     
     
     
     
     

 

 

Plán práce na rok 2019/2020
Řád školní družiny