Aktualizace: 7. 11. 2019

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

Tanečky s babičkami

Ve středu 6. listopadu proběhlo další setkání se seniory, tentokrát na téma: "Jak se dříve cvičilo a tančilo?". S dětmi ze školní družiny jsme se odebrali do tělocvičny, kde na nás již čekala patnáctičlenná skupina, která se nazývá "Staré vesty": Tato taneční skupina pod vedením paní L. Špetlové se schází a nacvičuje už spoustu let. Starší dámy a dokonce jeden pán si rozebrali děti a učili je tance, např. tanec Rufus a jiné. Bavilo to nejen děvčata, ale i chlapce. Přestože setkání bylo krátké, všem se moc líbilo. Děkujeme a těšíme se snad někdy příště!

Další foto

________________________________________________________________________________

    ŘÍJEN V ŠD  

Co jsme všechno stihli za měsíc říjen ve školní družině? Chodili jsme ven.
Slunečné a teplé říjnové "babí léto" nás lákalo ven. Na školní zahradě jsme si zahráli spoustu her, např. Na třetího, Maso leží na talíři, Na schovávanou, Na Ludvíka, Na obra. Také jsme byli vyzkoušet nové hřiště vedle tělocvičny, kde jsme si zahráli "Velkou vybíjenou". Při procházkách jsme si povídali o podzimu a velice rádi jsme sbírali kaštany pro zvířátka na zimu.
Vyráběli jsme a malovali. Podzimní ježci s kaštanem místo nosu se nám velice povedly a vyzdobily nástěnku v družině. Obrázky s netopýry jsme využili k výzdobě před velmi očekávaným a námi oblíbeným Halloweenem.
 

Pletli jsme náramky z barevných provázků pro slovenské kamarády. Pracovali jsme s modelínou, učili jsme se správné hnětení a stlačování této hmoty. A na co jsme se nejvíce těšili? Na dlabání dýní. To nás velmi baví. A strašáci byli krásní a strašidelní. Navštívili jsme Obecní úřad, kde nám pan starosta vyprávěl o své práci. Prohlédli jsme si erb naší obce. Pověděli jsme si, co znamenají jednotlivé znaky na erbu V. Svatoňovic. Také jsme mohli nahlédnout do obřadní místnosti a do knihy, kam se zapisují noví občánci naší obce.
Poprvé po prázdninách jsme navštívili knihovnu, zapůjčili si knihy na čtení a prvňáčci se seznámili s p. knihovnicí. Navštívili jsme také poštu. Seznámili jsme se s tím, jak se zabalí balík, napíše adresa příjemce a odesílatele a jak se balíček pošle. V tomto měsíci také proběhlo další
Setkání se seniorem, tentokrát na téma: "Babičko, čti nám". Paní Šrejberová dětem četla z knihy Broučci a děti poslouchaly a k tomuto tématu vybarvovaly pěkné omalovánky. A víc se nám už do tohoto měsíce nevešlo. Těšíme se na listopad!

  

Další fotky.

____________________________________________________________________________

V měsíci říjnu jsme se s dětmi zapojili do projektu
"Záložka do knihy spojuje školy aneb list za listem, baví mě číst".

S láskou jsme vyráběli záložky do knih pro děti ze ZŠ Hostie, nedaleko města Zlaté Moravce na Slovensku. Oni zase vyráběli záložky pro nás. Tato malá škola v malebné obci má 31 žáčků, proto jsme vyrobili 31 krásných záložek. Odpoledne ve školní družině jsme pro naše kamarády upletli náramky přátelství pro jejich radost.
Navštívili jsme náš Obecní úřad s přáním obdržet nějaký pohled Velkých Svatoňovic a mapu našeho okolí. Odcházeli jsme s plnou náručí. Pan místostarosta Kneifel nám dal nejen pohledy a prospekty, ale také propisovací tužky, čokolády a prospekty okolních vesnic. Poté jsme vše zabalili do úhledného balíčku, napsali adresu a už jsme spěchali na poštu.
Doufáme, že se vše bude našim novým slovenským "kamarátom" líbit a při každém čtení si vzpomenou na nás.

 

_________________________________________________________________________________

Čtení s babičkou

Fotečky

Ve středu nás navštívila další babička. Tentokrát mezi nás přišla paní Věra Šrejberová, která nám předčítala jeden příběh z knihy Broučci spisovatele Jana Karafiáta. Tiše jsme seděli, leželi a poslouchali jsme. Žádná televize, jen klidný hlas babičky. Po skončení jsme si vybarvili obrázky broučků. Poděkovali jsme za hezké chvíle nad knihou a rozloučili jsme se. A příště se bude s babičkami tančit!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ZÁŘÍ V ŠD  

Začal nám další společný rok ve školní družině. Přivítali jsme mezi námi tři nové prvňáčky, Kristýnku, Bětušku a Sárinku. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. Zavzpomínali jsme na minulý rok a připomněli si, jak to v družině chodí a postupně jsme si zopakovali pravidla chování nejen v družině, ale i na školním hřišti, na vycházce nebo v tělocvičně. Také jsme si řekli, co nás
v tomto školním roce čeká. 
A na co se můžeme těšit? Celým podzimem nás bude provázet projekt "Etika - Setkání se seniory". Každý měsíc budeme navštěvovat knihovnu. První setkání plánujeme na středu 9. října. Také budeme poznávat naši obec. Kde se nachází důležité a zajímavé stavby a k čemu slouží, s kterými vesnicemi sousedí naše obec, kde bydlí naši kamarádi a mnoho dalšího. Jako první jsme si vyprávěli o obecním úřadě, kde se nachází a jak se jmenuje pan starosta a pan místostarosta. Příště se na obecní úřad za panem starostou vydáme a těšíme se, že nám poví něco zajímavého o své práci a ukáže nám erb naší obce. I my v družině jsme vyráběli svoje vlastní erby a moc se nám povedly. Tvořili jsme také ke Dni obce malované rekvizity.
Fotky z malování v družině zde.  
 

Fotečky sběru šípků zde.
Krásné záříjové počasí nás vylákalo ven. Chodili jsme do přírody, kdy jsme poznávali listnaté a jehličnaté stromy, sbírali jsme šípky a povídali si, proč jsou tak zdravé. Také jsme chodili na kaštany, které začínají pomalu dozrávat a padat ze stromů. Ovšem naší nejoblíbenější činností bylo stavění domečků z přírodnin v lese. I letos nejúspěšnější stavitelé dostali sladkou odměnu.
Fotečky domečků zde.

Navštívili jsme "Zahrádkářskou výstavu" v Malých Svatoňovicích, kde se dětem moc líbilo.
Také pobyt na parkourovém hřišti se setkal s velkým ohlasem a přáním: "Kdy tam zase půjdeme?".
Fotečky ze hřiště zde.

Petra Kollertová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 20. září jsme se školní družinou navštívily "Zahrádkářskou výstavu" v Malých Svatoňovicích. Děti si zde mohly prohlédnout vypěstované druhy ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. K vidění byly také některé houby.
Děvčatům se nejvíce líbily překrásné druhy jiřin a chlapcům zase různé kaktusy. Dokonce jsme se mohli podívat na to, jak se zakládá kompost. Po zhlédnutí výstavy si děti zakoupily suvenýry, tentokrát v podobě malých kaktusů. Vstupenky na výstavu byly slosovatelné, takže některé děti si odnášely z výstavy ještě o jednu květinu navíc. 
Další fotečky z výstavy zde.

     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Setkání se seniory" vaříme s babičkou, tentokrát na téma:"Dobrůtky našich babiček"

Arónie, lidově černý jeřáb, je úžasným zdrojem mnoha vitamínů, vápníku, fosforu, antioxidantů a dalších látek, pomáhajících v boji s civilizačními chorobami. Abychom si tyto zdraví tolik prospěšné bobule zakonzervovali na zimní měsíce, které nás čekají, uvařili jsme si z nich výtečnou tmavě fialovou marmeládu. S její přípravou nám pomohla paní Šoulová, která se ujala mixeru a vařečky. Hlavním úkolem dětí bylo nastrouhat kýbl jablek, čehož se zhostily s nadšením.
Šikovná děvčátka nám navíc pomohla s finálním úklidem. Marmeládou připravenou ze 4 kg arónie, 6 kg jablek, 4 kg cukru a 4 pektogelů paní Šoulová zkušeně naplnila skleničky, které jsme zavíčkovaly, obrátily dnem vzhůru a ještě teplé si je nedočkavé děti odnesly domů 😊

Další foto zde.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

V rámci projektu "Setkání se seniory" jsme se školní družinou navštívili hospodářství manželů Nývltových. Téma bylo prosté: "Jak se dříve hospodařilo?" Velice milý a vstřícný pan Nývlt nás velmi vřele přivítal.   
Poutavě dětem vyprávěl, jak se dříve pracovalo na poli a v hospodářství, bez kombajnů, traktorů a jiné techniky. Ukázal nám všechna zvířata, o která se dennodenně stará a pečuje o ně. Vyprávěl o nich s velkou láskou. Některá z nich si děti mohly pohladit. Nejvíce nadšené byly z poníka "Bibi Kudrnáčové".    

Po zodpovězení všech otázek, které děti měly, jsme pěkně poděkovali, rozloučili se a odebrali jsme se zpátky do naší školy. Další fotky zde.
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Denní program

11:45 – 12:30 hod

 • společně obědváme v jídelně

12:30 – 13:00 hod

 • odpočíváme, malujeme si, vybarvujeme omalovánky, hrajeme si s hračkami, hrajeme stolní hry, zpíváme si, posloucháme hudbu

 13:00 - 15:00 hod

 • soutěžíme a hrajeme společné hry, cvičíme v tělocvičně, vyrábíme a malujeme, chodíme na procházky, sportujeme a hrajeme si na školní zahradě, navštěvujeme místní knihovnu, odcházíme do kroužků

15:00 – 15:30 hod

 • pomáháme tvořit nástěnky ve školní družině a v celé škole, uklízíme hračky a výtvarné potřeby, odcházíme domů

 

Co ještě děláme?

 • chováme se ke všem hezky a přátelsky

 • pomáháme druhým

 • používáme „kouzelná slovíčka“: prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou

 • omluvíme se jeden druhému

 • dáváme pozor na hračky a pomůcky ve školní družině

 • uklízíme po sobě hračky a pracovní místo

 • snažíme se nekřičet jeden na druhého

 

 
  Tanečky s babičkami  
  Říjen v ŠD  
  Projekt Záložka do knihy  
  Akce MŠ  
  Zprávičky z družiny  
  Anglické divadlo  
  Halloweenská noc  
  Logická olympiáda  
  Opékání na zahradě MŠ  
  Kurz plavání  
  Kroužek vaření a sportovky  
  Jídelníček

 

 

Plán práce na rok 2019/2020
Řád školní družiny