Aktualizace: 2. 7. 2019

 

 

 

Aktuality ZŠ
Ročníky
Školní družina
Kroužky
Projekty
Mateřská škola
Školní jídelna
Fotogalerie
Dokumenty
Kontakty
Archiv
 

Červen v ŠD

A je tu opět konec dalšího školního roku. Krásné červnové počasí nám umožnilo každodenní pobyt venku. Většinou jsme hráli hry na zahradě u školy. Navštívili jsme taky fotbalové hřiště s novým hřištěm na parkour. Tam se nám moc líbilo. Také nové hřiště vedle tělocvičny jsme otestovali. Zahráli jsme si zde vybíjenou a tím jsme potrénovali na blížící se Havlovickou olympiádu.
Zopakovali jsme si dopravní značky a předpisy, jezdili jsme na koloběžkách. Povídali jsme si o zdravém životním stylu a zdravém jídelníčku a o ochraně naší přírody. Naposledy jsme navštívili knihovnu, kde jsme se rozloučili s paní knihovnicí a popřáli jí krásné léto. Někteří si zapůjčili knížky i na prázdniny. Když nám bylo velké horko, osvěžili jsme se v místním potoce.
Také jsme si udělali radost tím, že jsme zašli "na nanuk". V družině jsme poklidili a srovnali jsme hry a hračky, abychom jsme se po prázdninách mohli vrátit do pěkného prostředí. Rozloučili jsme se společným hraním her a popřáli jsme si krásné léto a ještě krásnější prázdniny. 


 

Petra Kollertová

Květen v ŠD

Vzhledem k deštivému a studenému počasí jsme v květnu s dětmi trávili čas ve školní družině. Vyráběli jsme krásné přáníčko ke Dni maminek. Hráli jsme si s hrami a hračkami. Rozvíjeli jsme náš postřeh a naše smysly hraním společných her. Když se vylepšilo počasí,trénovali jsme vybíjenou a některé disciplíny na blížící se Havlovický čtyřboj. Celkem se nám dařilo ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem.
Kromě jiného jsme v květnu také vážili a připravili pomerančovou a citrónovou kůru k odeslání do léčivých bylin. Opět jsme navštívili knihovnu. Rovnali jsme a uklízeli hračky na pískoviště v našem zahradním domečku. Při vycházce jsme poznávali rozkvetlé jarní květiny a stromy. V tělocvičně jsme se důkladně protáhli hraním míčových her.

 

Petra Kollertová

Duben v ŠD

V měsíci dubnu jsme v družině také hodně četli. Využili jsme opět každou volnou chvíli. Děti malovaly obrázky a při tom poslouchaly pohádky a příběhy. Některé z dětí se chtěly procvičit ve čtení, což nás velmi potěšilo a všichni jsme se zaujetím naslouchali a ani nedutali.
Když nám počasí nepřálo, naší nejoblíbenější činností bylo hraní společných her. Hráli jsme např. Na řemesla, Všechno lítá co peří má, Co se změnilo? a naši top hru Na motýlky. Když nám počasí přálo, byli jsme nejraději venku na zahradě. Chlapci s oblibou hráli fotbal a vybíjenou. Děvčata si zase rády hrály s kočárkem a panenkami. A také "Na obchod", kde prodávaly úplně všechno. Díky pěknému počasí jsme mohli provětrat hračky na pískovišti. A hlavně nové koloběžky, které nám přinesl Ježíšek pod stromeček. To se to páni "drandilo"!

 

Petra Kollertová

Březen v ŠD

V měsíci březnu jsme školní družinu proměnili na čtenářský klub. Děti přinesly své oblíbené knihy z domova a mohlo se začít číst. Četli jsme každou volnou chvíli. Dětem se líbily nejen známé i neznámé pohádky, ale velmi si oblíbily knihu "Krysáci" nebo "Pomsta darebáka Davida". Knihy jsme v družině nechali k dispozici všem dětem. Kdykoliv si je mohly prohlédnout, prolistovat nebo přečíst alespoň kousek. Děti si společné čtení velmi oblíbily, takže v tom pokračujeme i v měsíci dubnu.
Také jsme vyráběli dárečky pro děti, které přišly k zápisu do 1. třídy. Velmi se nám podařily krásné chobotničky z vlny i kytičky s lízátky. Samozřejmě, že jsme co nejvíce chodili ven, buď na vycházky nebo jsme hráli hry na školní zahradě.

 

Petra Kollertová

   Únor v ŠD  

Po příchodu z jarních prázdnin, které se konaly tentokrát v prvním únorovém týdnu, jsme si povídali o zážitcích a místech, kde byly děti v době volna. V tomto měsíci jsme přizpůsobili práci v družině nadcházejícímu "Masopustu".

Přečetli jsme si o Masopustu v knize o Lidových zvycích a tradicích. Naučili jsme se spoustu písniček o Masopustu, například Masopust držíme, Masopust, To je zlaté posvícení, My jsme se k vám přišli ptáti, Buben a činely. Téměř každodenním opakováním se nám písničky vryly do paměti. Také jsme v družině vyrobili masopustní výzdobu a krásně zkrášlili chodbu školy. Jelikož nám počasí v únoru přálo (bylo moc hezky), využili jsme každou volnou chvíli k pobytu venku. Buď jsme chodili na procházky, nebo trávili čas hraním her na školní zahradě. A tak nám tři únorové týdny opět utekly jako voda.

                                           

Petra Kollertová

      Leden v ŠD    

Po vánočních svátcích a prázdninách jsme se opět všichni sešli ve školní družině. Děti byly plné zážitků, které chtěly sdělit svým spolužákům, kamarádům a paní vychovatelce. Povídali jsme si o splněných přáních, které děti našly pod vánočním stromečkem i o zážitcích, které prožily o prázdninách. Malovali jsme zimu, abychom si obrázky vyzdobili naši třídu. Děti se také těšily na nové hračky, které nám Ježíšek přinesl do družiny, s kterými si každý den pěkně hrály.

             
V lednu nám poměrně dost nasněžilo, takže jsme hodně času trávili venku. Na školní zahradě jsme postavili sněhuláka. Děti se s nadšením koulovaly, dělaly na sněhu "andělíčky" nebo "motýlky". Často jsme chodili na kopec bobovat. Někdy nám hustě nasněžilo a dokonce jsme se dočkali i sluníčka! Děti byly nadšené, jak to pěkně z kopce "frčelo" a do družiny jsme se vraceli sice mokří, ale ohromně nadšení a spokojení.
Ve volných chvílích jsme se v družině naučili plést náramky z provázků tzv. Kumihimo technikou. Je to japonská technika splétání šňůrek a je stará nejméně 2000 let. Je k tomu potřeba malý disk z tvrzené pěny, kterému se říká Kumihimo disk. Při práci s diskem zapojujeme obě ruce, což má příznivý vliv na činnost obou mozkových hemisfér. Tato činnost děti velmi zaujala a velmi je baví. Nejen děvčata pletou náramky, ale i chlapci se s chutí něco nového naučili a mají radost z krásného výsledku, v tomto případě náramku na ruku nebo přívěsku na klíče.

Petra Kollertová

      Prosinec v ŠD    

Prosinec nám v družině utekl jako voda. Přesto jsme během tří týdnů čekání na Ježíška stihli mnoho zajímavého.
V prvním prosincovém týdnu jsme tvořili ozdoby na vánoční stromeček. Soutěžili jsme, kdo vytvoří nejdelší vánoční řetěz. Poté jsme tímto stromeček ozdobili. Tentokrát v barvě bílo-modré. Moc se nám povedl.
Nezadržitelně se přibližoval čas besídek, takže zkoušení pásma a zpěv vánočních koled byl na denním pořádku. Také jsme vyráběli krásná přáníčka s andělem pro rodiče, zabalili jsme upečené perníčky, které upekla p. učitelka Krtičková s dětmi v kroužku vaření. Abychom si vyzdobili naši jídelnu v mateřské školce, vytvořili jsme nádherné svícínky z jablíčka. Zapíchli jsme do jablíčka svíčku, ozdobili je mašlí a na párátka jsme napichovali rozinky a bonbónky. Při každém obědě jsme si tyto svícínky zapálili, aby se nám příjemně stolovalo.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme s dětmi chodili po vesnici s přáníčky a rozdávali jsme perníčky. A nakonec přišel námi očekávaný Ježíšek. Zazpívali jsme mu koledy a poděkovali jsme za krásné nové hračky a věci do naší družiny.
 

Krásné a pohodové Vánoce, mnoho zdraví
v novém roce Vám všem


přeje vychovatelka Petra  Kollertová.

 

Hodina pohybu navíc


Každé úterý se děti scházejí v tělocvičně v rámci projektu Hodina pohybu navíc, kde se seznamují s míčovými hrami. Při té příležitosti naši školu navštívil lektor míčových her z Vrchlabí.

Děti dostaly možnost si vyzkoušet jiné aktivity s pomůckami, např. honěnou s balony, přihrávky  s míči, střelbu míčů na branky, přetahovanou s pásky na judo, podbíhání lana, učily se spolupracovat při hrách. Děti se ani na chvíli nezastavily a z tělocvičny odcházely spokojené a usměvavé.

     

 

Listopad v ŠD

Sotva jsme opustili dětmi milovaný svátek Halloween, už jsme se začátkem listopadu začali chystat na svátek sv. Martina. Učili jsme se písně o sv. Martinovi a každodenním opakováním jsme se ve zpěvu zdokonalovali. Malovali jsme obrázky tohoto světce a také svatomart. husu. Těmito zdařilými výtvory jsme si družinu vyzdobili. Po svatém Martinovi bylo načase, abychom se začali chystat na svátek sv. Mikuláše a na naše vánoční besídky. Zkoušeli jsme téměř obden vánoční pásmo a zpívali vánoční koledy. Opakování je matka moudrosti. A také vyrábění děti neminulo. Tvořily a malovaly Mikuláše, čerty a anděly. Stříhaly sněhové vločky z papíru, modelovaly z modelíny. Všemi výrobky jsme opět vyzdobili školu.

V průběhu měsíce listopadu proběhl v rámci družiny projekt "Etiketa pro děti". Děti se v tomto projektu seznamovaly s tím, jak se chovat ve škole, v dopravních prostředcích, v restauraci nebo v divadle. Vše si osvojily nenásilnou formou a velmi je to bavilo. 22. listopadu proběhlo slavnostní zahájení provozu parkourového hřiště ve Velkých Svatoňovicích. Děti z družiny přestřihly pásku a mohly si hřiště vyzkoušet na vlastní kůži.

Petra Kollertová

 

Říjen v ŠD


Jelikož nám počasí v říjnu velmi přálo, bylo krásné "babí léto", snažili jsme se být s dětmi co nejvíce venku. Chodili jsme na procházky, pozorovali jsme počínající podzimní změny v přírodě. Sbírali jsme přírodní materiál, jako jsou kaštany, žaludy, šišky, šípky, listy, atd. na podzimní vyrábění. V říjnu jsme také, poprvé po letních prázdninách, navštívili místní knihovnu.
Děti si se zájmem a chutí prohlížely knihy a časopisy a některé z nich si domů zapůjčily až pět titulů. Od poloviny října jsme některá družinová odpoledne zaměřili na halloweenské tvoření, jelikož se tento dětmi očekávaný svátek již velmi přibližoval. A tak abychom měli krásně vyzdobenou naši školičku, vyráběli jsme z papíru, např. halloweenský hrad, chundelaté strašidlo nebo svítící lucernu. Nejvíc ovšem děti zaujala výroba strašidel z dýní. Pustili se s vervou do práce a šlo jim to pěkně od ruky. Vydlabali dýně a už přemýšleli, jakým strašidelným obličejem dýni ozdobí. Práce se jim moc zdařila a všichni byly velmi spokojení. A dýňové lucerny nám krásně rozsvítily a provoněly školu při naší "Halloweenské noci", která byla završením našeho říjnového snažení.

Příprava na Halloween - dlabeme dýně     

 

 

Petra Kollertová

 

                     ZÁŘÍ v ŠD                    

Prázdniny nám skončily a zase je tu nový školní rok. Ve školní družině jsme přivítali osm nových prvňáčků, kteří se postupně seznamovali s pravidly chování nejen v družině, ale také na školním hřišti, v tělocvičně i na vycházce. Vycházkám jsme věnovali celý první týden. Chodili jsme do lesa, vyprávěli jsme si o podzimní přírodě, sbírali jsme přírodní materiál, jako např. šišky, žaludy, "javorové vrtulky", apod. Po dva dny jsme v lese stavěli "domečky". Děvčata pro lesní víly a chlapci pro skřítky a zvířátka. Samozřejmě jsme všechna díla ohodnotili a na všechny děti čekala sladká odměna.           
V tomto měsíci jsme vyhlásili "Soutěž ve sběru kaštanů", která se bude konat do konce října. Mohou se zúčastnit všechny děti, které mají chuť a zájem pomoci zvířátkům v těžkých zimních měsících. Děti budou odměněny pěknými cenami.
Jelikož se nezadržitelně přibližoval konec měsíce a s tím očekávaný "Den obce", nacvičovali jsme s dětmi muzikál "Červená Karkulka". Děti hrály na hudební nástroje a zpívaly. Také jsme k tomuto vystoupení malovali a tvořili rekvizity a obrázky tentokrát ke 100. výročí naší republiky.
Celé září bylo nádherné počasí. Proto jsme se snažili být co nejvíce venku. Na školním hřišti jsme hráli míčové hry, malovali barevnými křídami, protáhli se na průlezkách, hráli různé pohybové hry. A září nám uteklo jako voda!

                              

Petra Kollertová

Denní program

11:45 – 12:30 hod

 • společně obědváme v jídelně

12:30 – 13:00 hod

 • odpočíváme, malujeme si, vybarvujeme omalovánky, hrajeme si s hračkami, hrajeme stolní hry, zpíváme si, posloucháme hudbu

 13:00 - 14:30 hod

 • soutěžíme a hrajeme společné hry, cvičíme v tělocvičně, vyrábíme a malujeme, chodíme na procházky, sportujeme a hrajeme si na školní zahradě, navštěvujeme místní knihovnu, odcházíme do kroužků

14:30 – 15:15 hod

 • pomáháme tvořit nástěnky ve školní družině a v celé škole, uklízíme hračky a výtvarné potřeby, odcházíme domů

 

Co ještě děláme?

 • chováme se ke všem hezky a přátelsky

 • pomáháme druhým

 • používáme „kouzelná slovíčka“: prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou

 • omluvíme se jeden druhému

 • dáváme pozor na hračky a pomůcky ve školní družině

 • uklízíme po sobě hračky a pracovní místo

 • snažíme se nekřičet jeden na druhého

 

 
  Výlety MŠ  
  Rozdání vysvědčení  
  Vyhlášení soutěží  
  Školní výlet  
  Policie v ZŠ i  
  Havlovická olympiáda  
  Dopravní hřiště  
  Sebeobrana ve škole  
  Exkurze do ZD  
  Letní provoz MŠ  
  Projekt Tvořivá dílna  
  Jídelníček  
     

 

 

Plán práce na rok 2018/2019
Řád školní družiny